Polityka zwrotów

Prawo do wycofania lub anulowania zamówienia 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny. Zwrot jest możliwy jedynie, gdy towary znajdują się w oryginalnych, kompletnych, niezniszczonych i nieotwieranych opakowaniach.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów lub – w przypadku, gdy umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w jednym zamówieniu i dostarczonych przez nas osobno – po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy skontaktować się z działem Obsługi Klienta e-mail: kontakt@velux.pl , bądź telefonicznie +48 22 10 34 039 wew 1 

Abyśmy mogli zidentyfikować zamówienie, podczas korzystania z prawa odstąpienia od umowy prosimy o podanie informacji dotyczących imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (pełen adres i numer telefonu), numeru zamówienia oraz towarów, w przypadku których chcą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży. 

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 

Skutki wycofania lub anulowania zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia, zlecimy zwrot środków wraz z kosztami dostawy. Zwrot płatności nastąpi bez zbędnej zwłoki, w żadnym wypadku nie później niż:

  1. W ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymamy z powrotem dostarczone towary.
  2. (jeśli termin ten będzie wcześniejszy) w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym klient przedstawi dowód dokonania zwrotu towarów.
  3. jeśli nie dostarczono jeszcze towarów, w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o decyzji klienta o wycofaniu zamówienia.

Dokonamy zwrotu przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty do pierwotnej transakcji. 

Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż wynikający z charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Ustalanie przez naszą firmę, czy doszło do pomniejszenia wartości towarów 

W celu ustalenia charakteru, cech i sposobu działania towarów należy obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą starannością i (ii) w taki sam sposób, w jaki zazwyczaj robi się to w sklepie. Wszelkie czynności wykraczające poza typowe oglądanie i sprawdzanie towaru mogą doprowadzić do pomniejszenia jego wartości, które uprawnia naszą firmę do stosownego obniżenia kwoty zwrotu płatności za zamówienie. Ustalanie, czy i w jakim stopniu doszło do pomniejszenia wartości produktu, ma charakter indywidualny. Można otworzyć pudełko i zbadać towary z należytą starannością, pod warunkiem że otwieranie odbywa się bez uszkodzenia pudełka. Jeśli pudełko jest uszkodzone, można oczekiwać, że wartość towaru ulegnie zmniejszeniu. Należy również oczekiwać, że każdy montaż towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Klient musi pamiętać, że do momentu zwrotu towaru odpowiada za jego stan i że będzie obciążony finansowo, jeśli w tym czasie dojdzie do uszkodzenia towaru. 

W przypadku zwrotu zamówienia, prosimy o kontakt z działem Obsługi Klienta wg powyższych wskazówek.