Warunki i postanowienia

Poniżej przedstawiono warunki, na jakich firma VELUX Polska będzie przetwarzać i przyjmowac zamówienia na produkty ze sklepu internetowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą VELUX, telefon +48 22 10 34 039 bądź e-mail: kontakt@velux.pl

 

Niniejsze warunki i postanowienia są wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z regulacjami dotyczącymi cen, warunków dostawy, odpowiedzialności, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia.

Niniejsze warunki uzupełnione są o obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące umów o dostawę towarów dla konsumentów.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą VELUX.

Aby kontynuować składanie zamówienia należy zapoznać się i potwierdzić Warunki Umowy.

Umowa sprzedaży i dostawy zostaje zawarta między klientem (osobą dokonującą zakupów) a firmą VELUX.

Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest ukończenie 18 lat.

Przyjmujemy zamówienia i dostarczamy towary wyłącznie na wskazany adres na terenie Polski.

Aby zamówienie zostało zrealizowane, należy podać:

 

  • Dane nabywcy wraz z adresem dostawy oraz numerem telefonu oraz adresem e-mail 

 

A także zaakceptować:

  

  • Niniejsze warunki i postanowienia

  • Ceny i koszty dostawy (podane w zamówieniu)

 

Co wskazuje, że zamówienie zostało przyjęte?

Po otrzymaniu zamówienia prześlemy potwierdzenie w wiadomości e-mail. Prawnie wiążąca umowa zostaje zawarta po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia realizowane są najszybciej, jak to możliwe.

Potwierdzenie zamówienia będzie uzależnione od potwierdzenia płatności (patrz poniżej w sekcji „Co składa się na ceny towarów?” i „Jak mogę zapłacić za zamówienie?”). Jeśli jednak potwierdzenie zamówienia nie dotrze w rozsądnym czasie, prosimy o bezpośredni kontakt. Zależy nam na szybkiej realizacji zamówienia (bez zbędnej zwłoki), ale nie możemy brać odpowiedzialności za niezależne od nas problemy lub błędy w komunikacji elektronicznej.

Co składa się na ceny towarów?

Cena zakupu to cena obowiązująca według sklepu internetowego w momencie złożenia zamówienia. Cena zamówionego artykułu, ewentualne opłaty oraz suma zakupu zawsze są wymienione w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

Jak mogę zapłacić za zamówienie?

Mogą Państwo opłacić zamówienie za pomocą karty kredytowej, PayU (przelew internetowy) a także w dniu dostawy gotówką przy odbiorze.. Zostanie wyświetlona prośba o podanie numeru karty, daty ważności i trzycyfrowego numeru zabezpieczającego. Dane te są przekazywane za pomocą zaawansowanej technologii szyfrowania bezpośrednio do banku w celu weryfikacji płatności. Po zatwierdzeniu płatności, wyślemy potwierdzenie zamówienia e-mailem. Karta kredytowa lub debetowa klienta jest obciążana w dniu wysłania przesyłki.

Możesz wybrać płatność w systemie Klarna. Klarna przedstawi szczegółowe warunki płatności.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie o płatność, przejdź do witryny internetowej Klarna lub skontaktuj się z obsługą klienta Klarna.

 

Państwa prawa ustawowe

Jako konsumentom przysługują Państwu prawa wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli dostarczony przez nas towar (towary) okaże się wadliwy lub zostanie błędnie opisany. Towar uważa się za wadliwy, jeżeli nie jest zgodny z umową sprzedaży pod względem ilości, jakości i właściwości lub jeżeli towar nie nadaje się do celu, dla którego został nabyty.

Podjęliśmy wszelkie możliwe techniczne środki ostrożności, aby oddać kolory naszych towarów tak realistycznie, jak to tylko możliwe. Jednak mogą wystąpić rozbieżności między kolorami przedstawionymi w sklepie internetowym a rzeczywistymi kolorami naszych towarów.

Niniejsze warunki nie ograniczają Państwa obowiązkowych praw ustawowych.

W przypadku wady dostarczonego towaru należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. W przypadku wady dostarczonego towaru należy nas o tym fakcie niezwłocznie powiadomić. Kontakt do działu Obsługi Klienta to +48 22 10 34 039, e-mail: kontakt@velux.pl . Klient ma prawo do bezpłatnej naprawy towaru lub bezpłatnej wymiany wadliwego towaru, o ile nie spowoduje to dla nas nieproporcjonalnie wysokich kosztów. Jeżeli wadliwy towar nie nadaje się do naprawy, przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej wymiany towaru. Jesteśmy zawsze uprawnieni do wymiany wadliwego towaru, chyba że spowoduje to nieproporcjonalnie wysokie koszty po Państwa stronie.

Jeśli nie wywiążemy się z umowy, jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody, które zostały poniesione przez klienta, a które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas umowy lub naszego zaniedbania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli była racjonalnie rozważana przez Państwa i nas w momencie zawierania umowy.

Gwarancja

Oprócz praw ustawowych VELUX udziela 10-letniej gwarancji na okna dachowe i kołnierze oraz 3 lat gwarancji na rolety i produkty elektryczne zakupione w tym sklepie internetowym. Warunki gwarancji nie wpływają w żaden sposób na Państwa prawa ustawowe.

Pełny tekst gwarancji VELUX dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie www.velux.pl w zakładce Warunki gwarancji: Gwarancja VELUX - sprawdź warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest dla produktów zamontowanych na terytorium Polski.

Prawo do wycofania lub anulowania zamówienia

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów lub – w przypadku, gdy umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w jednym zamówieniu i dostarczonych przez nas osobno – po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta kontakt@velux.pl W e-mailu należy podać numer zamówienia,a także wskazać produkty, które chca Państwo zwrócić).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.

Skutki wycofania lub anulowania zamówienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy standardowej). Zwrot płatności nastąpi bez zbędnej zwłoki, w żadnym wypadku nie później niż 

 

  1. w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym otrzymamy z powrotem dostarczone towary, lub
  2. (jeśli termin ten będzie wcześniejszy) w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym klient przedstawi dowód dokonania zwrotu towarów, lub 
  3. jeśli nie dostarczono jeszcze towarów, w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o decyzji klienta o wycofaniu zamówienia.

 

Zwrotu dokonamy przy użyciu takiego samego środka płatniczego, który został wykorzystany do zawarcia pierwotnej transakcji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosa Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż wynikający z charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Ustalanie przez naszą firmę, czy doszło do pomniejszenia wartości towarów

W celu ustalenia charakteru, cech i sposobu działania towarów należy obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą starannością i (ii) w taki sam sposób, w jaki zazwyczaj robi się to w sklepie. Wszelkie czynności wykraczające poza typowe oglądanie i sprawdzanie towaru mogą doprowadzić do pomniejszenia jego wartości, które uprawnia naszą firmę do stosownego obniżenia kwoty zwrotu płatności za zamówienie. Ustalanie, czy i w jakim stopniu doszło do pomniejszenia wartości produktu, ma charakter indywidualny. Można otworzyć pudełko i zbadać towary z należytą starannością, pod warunkiem że otwieranie odbywa się bez uszkodzenia pudełka. Jeśli pudełko jest uszkodzone, można oczekiwać, że wartość towaru ulegnie zmniejszeniu. Należy również oczekiwać, że każdy montaż towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Klient musi pamiętać, że do momentu zwrotu towaru odpowiada za jego stan i że będzie obciążony finansowo, jeśli w tym czasie dojdzie do uszkodzenia towaru.

Prawo właściwe i właściwość terytorialna sądów

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu, a sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.